1e Nationale Studiekeuzedag

1e Nationale Studiekeuzedag

Op 5 april 2014 heeft Studentenplatform Nederland (STIP) de eerste Nationale Studiekeuze Dag voor eindexamenkandidaten georganiseerd in Amsterdam. STIP is de koepelorganisatie van enkele stichtingen en verenigingen gericht op studenten over heel Nederland, waaronder wij als Unique Studenten.

Op deze nationale studiekeuzedag waren ruim 60 HBO- en WO-studenten aanwezig om informatie over de TOP 25 meest gekozen HBO en WO-opleidingen te verschaffen aan eindexamenleerlingen en andere geïnteresseerden.

Eindexamenleerlingen van het voortgezet onderwijs en laatstejaars MBO-studenten kregen de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen aan studenten en konden zij de studieboeken en andere lesmaterialen van verschillende opleidingen inzien.

Met het organiseren van deze nationale studiekeuzedag werd beoogd om eindexamenleerlingen een kans te bieden om zich te verdiepen in de Top 25 meest gekozen HBO en WO opleidingen van Nederland. Naast de verschillen in opleiding en onderwijsinstellingen, kregen de leerlingen ook de kans om vragen te stellen over het studentenleven.

Uit meerdere positieve reacties van deelnemende eindexamenleerlingen kunnen we zeggen dat het een geslaagde nationale studiekeuzedag is geworden. Als Unique Studenten wensen wij alle eindexamenleerlingen alvast heel veel succes op hun eindexamens. Volgend jaar zullen wij de tweede nationale studiekeuzedag organiseren in samenwerking met de andere lidorganisaties van onze koepelorganisatie STIP.

Invalid Displayed Gallery