Deel 1: Radicalisering onder de Nederlandse jeugd?

Deel 1: Radicalisering onder de Nederlandse jeugd?

Hoewel het maar een marginale groep betreft, houdt de radicalisering onder de Nederlandse moslim jongeren de gemoederen al een lange tijd bezig. Syrië-gangers die veel stof doen opwaaien met hun vertrek, discutabele onderzoeksrapportages waarin wordt beweerd dat de steun voor IS breed wordt gedragen onder moslimjongeren, aanhoudende polarisatie in het publieke debat rondom de moslimgemeenschap met betrekking tot het zich al dan niet distantiëren van bepaalde terroristische groeperingen en de harde toon van dit debat. Deze verschijnselen spelen zich af in de politieke arena en de samenleving met betrekking tot de kwesties rondom radicalisering, waardoor de laatste tijd een grimmige sfeer in Nederland is ontstaan. Één ding is duidelijk: kwesties die zich voornamelijk afspelen in het Midden Oosten raken ook in Nederland bij velen een gevoelige snaar. Vandaag de dag lijken deze kwesties echter dichter bij huis te zijn gekomen. Het belang van een maatschappelijk debat waarbij gedacht wordt in oplossingen en niet in stereotyperingen en problemen is dan ook enorm.

Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het publieke debat organiseert Unique Studenten in samenwerking met de weekblad Zaman Vandaag een serie bijeenkomsten waarbij politici, deskundigen en opiniemakers op dit gebied hun mening en inzicht met de studenten willen delen. Deze dagen zullen in het licht komen te staan van de problematiek die in onze samenleving is ontstaan vanwege de kwesties rondom het Midden Oosten en de uitwerkingen daarvan op onze maatschappij. Het uitgangspunt is om de problematiek binnen de Nederlandse samenleving te bespreken en gezamenlijk oplossingen aan te reiken voor zowel het politieke beleid als de gemeenschap.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 3 december aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De focus van deze dag zal liggen op het politieke vlak. De vraag die centraal zal staan: Wat is de rol van de politiek en de overheid ten aanzien van bestrijding van radicalisering onder de Nederlandse jeugd.

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 15 december aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Op deze dag zal de nadruk worden gelegd op de rol van de Nederlandse samenleving als geheel met betrekking tot het tegen gaan van radicalisering onder de jeugd.

Onder leiding van een dagvoorzitter zullen de panelleden aan de hand van een aantal stellingen het debat aangaan. In Nijmegen zal het panel bestaan uit jongerenwerker Ibrahim Wijbenga en bestuursvoorzitter SPIOR en oud-politicus Alaattin Erdal. In Zwolle zijn onderzoeker en schrijver Ineke van der Valk en onderzoeker, adviseur en publicist Ewoud Butter onze sprekers.

Uiteraard krijgt het publiek de ruimte om te participeren in het debat door vragen te stellen of op- en aanmerkingen te maken.

Mis deze panelbijeenkomsten niet! Meld je snel aan via nijmegen@uniquestudenten.nl voor het programma van 3 december in Nijmegen en/of via zwolle@uniquestudenten.nl voor het programma van 15 december in Zwolle!

Deel 1 Deel 2
Waar:
Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmus gebouw; zaal E 2.53
Waar:
Hogeschool Windesheim Zwolle
X-gebouw; zaal 0.27
Wanneer:
Woensdag 3 december
19:00 – 21: 00
Wanneer:
Maandag 15 december
19:00 – 21:00