Radicalisering onder de Nederlandse jeugd. Deel 2 in Zwolle.

Radicalisering onder de Nederlandse jeugd. Deel 2 in Zwolle.

Na een succesvolle bijeenkomst op 3 december 2014 op de Radboud Universiteit over het onderwerp “Radicalisering onder de Nederlandse jeugd”, verschijnt Unique Studenten voor een tweede keer over hetzelfde onderwerp voor het publiek. Ditmaal op 15 december 2014 op het Windesheim te Zwolle. De bijeenkomst stond in het licht van de rol van de samenleving met betrekking tot het onderwerp. Partnerorganisatie Zaman Vandaag was eveneens present. De opkomst was zeer goed.

De bijeenkomst ging net zoals altijd van start met een flamboyante introductie door de bestuursvoorzitter en eveneens de dagvoorzitter van deze magnifieke avond. Zonder al te veel over zichzelf te hebben gesproken, gaf deze het woord aan de vertegenwoordiger van de partnerorganisatie. Met het einde van de voordracht door deze vertegenwoordiger, werden de schijnwerpers gericht op 2 zeer wijze mensen, namelijk de gastsprekers van vandaag. De bijzondere analyses en visies van Ineke van der Valk en Ewoud Butter hebben de zaal dan ook ongetwijfeld ongelooflijk verlicht. Zo spraken beide sprekers bijvoorbeeld over het vermogen om kritisch te denken en dat dit vermogen moet worden ontwikkeld middels educatie. Dit zou volgens hen een bijdrage kunnen leveren aan het verhelpen van de problematiek. Na een korte intro door onze gastsprekers werden de 5 stellingen flink bediscussieerd. Tijdens deze ronde kwamen zeer waardevolle ideeën naar voren. Hiervoor verwijzen wij graag naar het rapport wat na de bijeenkomst is opgesteld. De avond werd net als bij de eerste bijeenkomst afgesloten met een klassieke, gezellige en vooral kleurrijke borrel.

Het was kortom een zeer succesvolle en leerzame bijeenkomst. De ervaren en deskundige gastsprekers hebben bij het bereiken van dit eindresultaat een grote rol gespeeld. Dit kunnen we eveneens zeggen voor het publiek met zijn inspirerende ideeën. Hiervoor willen wij onze gasten dan ook van harte bedanken. Tot slot hopen wij op een steeds grotere deelname en nodigen wij iedereen met een groot hart van harte uit om deel te nemen aan onze interessante, leerzame en leuke activiteiten. Wij houden u op de hoogte.

Invalid Displayed Gallery