Lezingsverslag: faillissementsgolf

Lezingsverslag: faillissementsgolf

Op 27 april 2016 heeft Unique Studenten een lezing verzorgd over de toenemende faillissementen in de detailhandel. Deze golf heeft geresulteerd in leegstand in winkelcentrums. Tijdens deze actualiteitenlezing is onder meer gesproken over de oorzaken van de faillissementen van grote winkelketens. Hiernaast zijn de effecten van deze faillissementen op de maatschappij aan de orde gekomen. Tijdens de lezing is tevens gediscussieerd over de toekomst van de leegstaande winkelcentra en het groot aantal nieuwe werklozen als gevolg van de aanhoudende faillissementen van bekende ondernemingen. In het kader van dit thema is tot slot gesproken over verouderde en nieuwe businessmodellen en mogelijke oplossingen om toekomstige faillissementen te voorkomen. De centrale vraag op deze avond was of bedrijven toe zijn aan een nieuw businessmodel. Onder leiding van dr. Ir. N.G. Migchels (universitair docent aan de faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit) is deze vraag bediscussieerd en is getracht om hierop een gepast antwoord te vinden.

Invalid Displayed Gallery