Eindexamentraining Unique Junior

Eindexamentraining Unique Junior

UniqueStudenten zet haar leden aan tot het verzorgen van examentraining aan examenleerlingen van het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen de kans om in een leervriendelijke omgeving te oefenen met examenmateriaal van voorgaande jaren. Daarbij krijgen ze ondersteuning van ervaren HBO- en WO-studenten die een opleiding volgen in de richting van de betreffende schoolvakken.

Voor eindexamenleerlingen hebben wij dit jaar op verschillende dagen in de maanden maart, april en mei examentrainingen georganiseerd in Arnhem en Nijmegen. Tijdens de eindexamentrainingen hebben de leerlingen het eerste deel van de dag zelfstandig gewerkt aan de stof. Vervolgens zijn ze in het tweede deel van de dag in aparte groepen begeleid in specifieke vakken zoals scheikunde, economie, natuurkunde, Engels en Nederlands.

Voor de persoonlijke begeleiding van de leerlingen hebben vrijwilligers zich ingezet. Dit waren voornamelijk studenten van lerarenopleidingen van de specifieke vakken en professionals op het vakgebied van economie en management.

Onze dank gaat uit naar al onze vrijwilligers die zich hebben ingezet om eindexamenleerlingen een helpende hand te bieden. Wij wensen alle eindexamenleerlingen heel veel succes met het voorbereiden van hun eindexamens. En hopen op goede prestaties op hun eindexamens.

 

Invalid Displayed Gallery