Dodenherdenking 2017

Dodenherdenking 2017

Dodenherdenking is een belangrijke dag voor Nederland. Niet alleen om de slachtoffers van de tweede wereldoorlog te herdenken, maar om aan alle slachtoffers van geweld en oorlog, over de hele wereld, te denken. Met een multicultureel land als Nederland is dit meer dan nodig. Het is een dag van herdenken, maar ook die van vereniging en verzoening.

Unique Studenten was bij de dodenherdenking in Arnhem aanwezig. De avond begon om 18:30 in de walburgiskerk, waar een lezing, gebed en zang werden gehouden. Na deze interreligieuze gebedsviering werd er verzameld in de stadshuis. Hier kregen de deelnemers thee, koffie en gebakjes aangeboden.

Na plus minus een half uur liepen we richting de Eusebiuskerk. Hier werden de plechtigheden gehouden beginnend met de toespraak en de twee minuten stilte. Het voorlezen van de gedichten en de kranslegging volgden hierop. Na deze plechtigheden werd de dag beëindigd met het herdenkingsconcert.

Invalid Displayed Gallery