Iftar-maaltijd in de studentenkerk Nijmegen.

Iftar-maaltijd in de studentenkerk Nijmegen.

Op 12 juni hebben wij onze laatste activiteit voor dit studiejaar georganiseerd, te weten: een iftar-maaltijd in de Studentenkerk Nijmegen. Het was een gezellige en verbindende avond waarbij studenten gesprekken met elkaar aangingen onder het genot van de iftar-maaltijd.

De avond is gestart door een korte toespraak van onze (oud-)voorzitter, Harun Yalcin, over de Ramadan. Vervolgens hebben we een kort filmpje bekeken over het vasten tijdens de Ramadan. Dit gaf ons een duidelijker beeld over (de gebruiken tijdens) de Ramadan. Daarna hebben wij de Iftar-maaltijd genuttigd. Na de maaltijd is de bijeenkomst beëindigd door een korte toespraak van Harun Yalcin.

Wij bedanken Harun Yalcin en alle (andere) vrijwilligers voor hun inzet alsmede de gasten die deelnamen aan het programma voor hun enthousiasme en inbreng.

Graag tot volgend jaar!

Het bestuur van #UniqueStudenten

#iftar #Ramadan #Saamhorigheid