Wij zijn een partner organisatie van Stip Studenten

Unique Studenten is een studentenorganisatie voor maatschappelijk betrokken studenten, actief in Nijmegen en Arnhem. Wij houden ons bezig met carrière ontwikkeling, excursies, sport, educatieve- en inspirerende workshops en bovenal netwerken.
Wij geven geen onderwijs maar creëren dit samen met onze medestudenten, partners, vrijwilligers en bestuursleden. Onze “Unique Studenten hebben een breed netwerk van professionals en deskundigen tot hun beschikking.
Wij zoeken dan ook jonge, ondernemende, nieuwsgierige en leergierige studenten, die zich zelf persoonlijk willen ontplooien en meer binding willen ontwikkelen met de samenleving.

Bestuur 2018 - 2019

Bestuur 2017 - 2018

Onze Bestuursleden

Elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeulle en expertises.
Harun Yalçin

Harun Yalçin

Voorzitter
Sabire Atasever

Sabire Atasever

Vicevoorzitter
Ömer Özer

Ömer Özer

Secretaris
Asim Taskin

Asim Taskin

Penningmeester
Adem Çekiç

Adem Çekiç

Algemeen bestuurslid

Onze Visie

Unique Studenten heeft als doel een gemeenschap te vormen voor en door studenten, waar met passie en respect gewerkt wordt aan een optimale carrière vanuit een maatschappelijke invalshoek. Het creëren van betrokkenheid bij de samenleving bij studenten is het doel dat wij voor ogen hebben. Door middel van een diversiteit aan studie gerelateerde excursies, lezingen en evenementen die tevens een maatschappelijke lading in zich hebben proberen wij deze doelstelling te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze missie is voltooid zodra leden en niet-leden plezier beleven tijdens onze activiteiten, zich persoonlijk ontwikkelen door deelname aan onze activiteiten en zich geëngageerd voelen bij de samenleving. Uiteindelijk beogen wij onze leden aan te sporen om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang. Wij willen de energiebron van succesvolle studenten en talenten worden.

Onze Missie

Unique Studenten is een studentenorganisatie die het creëren van mogelijkheden voor studenten centraal stelt. Wij houden rekening met de studieachtergrond, behoeften en belangen van onze leden/donateurs en doen ons uiterste best om voor een optimale ontwikkeling gedurende de studie te zorgen. Dit doen wij door een verscheidenheid aan activiteiten te organiseren. Unique Studenten staat ervoor om doeltreffend en resultaatgericht aan de slag te gaan om haar leden zoveel mogelijk kansen op ontwikkeling te geven.

Meld je aan en word nu ook een Unique Student